Mw. Drs. Garry Wiersema M.A.

Specialist in historisch (archief)onderzoek voor particulieren en instellingen


Cultuurhistorisch onderzoeker met expertise van de digitale media voert projecten uit in de cultuur-, educatie-, en recreatiesector.
Activiteiten bestaan uit onderzoeken, schrijven, presenteren, doceren, deskundigheidsontwikkeling, adviseren, begeleiden, ontwikkelen en innoveren.


Meer info: info@garrywiersema.nl

Portfolio

 • Educatie: De Begraven Stad (groep 5/6 PO) geschiedenisles op erfgoedlokatie begraafplaats over historische Meppelers
 • Educatie: De kruidenkast van Brocades (groep 5/6 PO) erfgoedles in de klas over de rol van de natuur en techniek in de farmacie
 • Educatie: De Draeck van de Havixhorst (groep 8 PO) e-learning (erfgoed) educatieve website over de buitenplaatscultuur
 • Educatie: En Toen en Terug (groep 1/2 PO i.s.m. Dok2) erfgoedvoorstelling en -prentenboek voor kleuters over waterrijk Meppel
 • Educatie: De Kleine Apotheek (groep 8 PO) erfgoedles in de klas over rol van Meppel in de industriële revolutie binnen de farmacie
 • Educatie: Uitgever en auteur van de Canon van Meppel, een leerlijn 'Meppel'-oriëntatie
 • Recreatie: ontwikkeling speurtocht door Beeldenpark De Havixhorst
 • Onderzoek: stadsontwikkeling beschermd stadgezicht in Oud-Zuid Meppel (1832-1907)
 • Onderzoek: industriële revolutie: familie Stheeman/Brocades (1850-1927)
 • Onderzoek: historische begraafplaats Meppel (1826 - ca. 1926), vak KG en OG
 • Onderzoek: het herenbolwerk van Meppel: de families Kniphorst en Meppeler tak Tonckens (1786-1856)
 • Onderzoek: het adelijke geslacht Schalkwijk, Mulert, Van den Clooster en hun rol in Meppel (15e eeuw-18e eeuw)

U kunt mij benaderen voor:

 • ontwikkeling van erfgoededucatie en het geven van projectlessen
 • huiswerkbegeleiding en/of examentraining Geschiedenis
 • deskundigheidsbevordering op het gebied van nieuwe media, digitale didactiek en/of erfgoed
 • uitvoering van (bouw)historisch en genealogisch onderzoek
 • advisering mbt cultuurhistorische waarden, bijv. bij herbestemming
 • verzorging van publicaties (jubileumboeken, toeristische routes e.d.)
 • schrijven van wetenschappelijke artikelen
 • bijdragen aan wikipedia.nl
KvKnr: 64603679
Garry Wiersema, Meppel, 2016 06 53845533 / info@garrywiersema.nl